Implementering

Fold din
brandstrategi ud

Fra strategi til handling?

Det store spørgsmål er, hvordan man sikre sig, at strategien folder sig ud for alvor og transformeres fra strategisk dokument til håndgribelig handling.

Vil du vide mere, om hvordan vi kan hjælpe dig med at udrulle dit brand?
Christian Stjernqvist
Creative Director & Co-founder

Den sidste og måske vigtigste del af enhver brandstrategi  er implementeringen. Det er her strategien for alvor får mulighed for at folde sig ud – fra strategisk dokument til håndgribelig handling.

Som med alle forandringsinitiativer – store som små – så er det vigtigt at få organisationen til at stå bag det nye brand for at få succes med implementeringen. Det store spørgsmål er, hvordan man lykkes med at oversætte strategi fra dokument til virkelighed.

Det er afgørende at indse og acceptere, at opbygningen af et stærkt brand hverken er et kortsigtet eller langsigtet mål, men en kontinuerlig proces.

Vil man lykkes med forankre en brandstrategi, må man erkende, at implementeringen ikke blot er et seks-måneders projekt, der kan krydses af en checkliste.

Det er en kontinuerlig proces, der kræver både tid og ressourcer – og som sætter enhver virksomheds forandringsevne på prøve.

En af de væsentlige årsager til at de færreste forandringer forankrer sig, er den manglende evne til at bygge bro mellem den ledelse, der skubber for forandring og de medarbejdere, der forventes at tilpasse sig den nye virkelighed.

12%

Så få procent af de virksomheder,
der iværksætter større forandringsinitiativer,  
opnår deres mål fuldt ud.

Kilde: Bain & Companies

Forandring forankres
internt – så eksternt

En typisk misforståelse i forbindelse med forandringer er, at implementeringen kan klares blot ved at integrere strategiens budskaber i sin kommunikation.

Så simpel er virkeligheden dog desværre ikke – og det understreger behovet for at bevæge sig væk fra den PowerPoint mentalitet, som kendetegner de fleste strategiske processer.

For at lykkes med at implementere brandet for alvor, så er det nødvendigt at det kommer helt ind under huden på organisationen.

Implementeringen foregår på to niveauer: Internt i organisationens mindset – hvordan handler vi i overensstemmelse med den nye brandstrategi? Og eksternt, i alt hvad vi udkommer med – hvordan sikrer vi os at produkter, services, salg og marketing stemmer overens med vores brandstrategi?

I Bain & Companies rapport, Busting Three Common Myths of Change Management,

fremhæver de bl.a. de vigtigste faktorer, som adskiller succesfulde forandringer fra de fejlslåede. Fire ud af de seks fremhævede faktorer, udspringer i sin essens af evnen til at kommunikere.

01

Engage
Sørg for at skabe engagement på tværs af hele organisationen

02

Support
Skaf de rigtige egenskaber (talent) og muliggør adfærdsændring

03

Decide
Muliggør præcis og hurtig beslutningstagning (agilitet)

04

Excite
Skab en inspirerende fremtid

Intern
implementering

Så hvad er en succesfuld implementering af en brandstrategi? At al kommunikation stemmer overens? At dit nye narrativ har bredt sig til alle kanaler og kontaktpunkter? Ja, det er det også. Men skal strategien understøtte en forandringsstrategi, så skal den gøres håndgribelig for medarbejdere på tværs af organisationen. Medarbejderne skal simpelthen gøres i stand til at leve strategien.

“If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.”

Antoine de Saint—Exupery, Forfatter

Der er mange måder at implementere en ny brandstrategi i det daglige arbejde. Nogle bruger brandambassadører andre arbejder med en brandstyringskomité. Det vigtige er dog, at man sikrer sig, at brandets elementer – fra purpose, til værdier og positionering – oversættes til konkret handling.


Arbejder man f.eks. med OKRs som styringsværktøj, kan man koble sine værdier med virksomhedens, afdelingernes og de enkelte medarbejderes objectives. Det giver hver hele organisationen mulighed for at reflektere over, hvad strategien helt konkret kommer til at betyde for den enkeltes daglige arbejde – og hvordan de være med til at løfte strategien. Et lavpraktisk, men enormt effektivt værktøj til at sætte handling på sine værdier, som i mange tilfælde ikke bliver til meget mere end corporate-value-kopper og key-hangers.Ideas are easy.
Execution is everything.

John Doerr, Measure what matters / Photo by: OTTO BABA/BRANDON MCGANTY

Ekstern
implementering

For at kalde den eksterne implementering af en ny brandstrategi succesfuld, er det ikke nok at kun at kommunikere det nye brand. Alt hvad du som organisation siger og gør skal være gennemsyret af den nye brandstrategi. Det betyder, at brandet skal forme og inspirere alt fra R&D til produktion, salg og markedsføring.

Det kræver fokus at skabe en succesfuld implementering af en ny brandstrategi.

Kun ved at handle kontinuerligt og konsekvent i henhold til brandstrategien, vil man rent faktisk lykkes med at løfte strategien ud af sit dokument og se det manifestere sig i konkret handling.

Whitepaper

Det aktive
brand

Sådan bruger du dit brand som et strategisk værktøj for vækst.

Download her

Næste Kapitel
Brand Positionering

Bryd fri fra dine
konkurrenter